Werkwijze

SILVER GOLD DIAMANT
 • intakegesprek
 • analyse winkel layout
 • verslag met 3 sterktes en 3 zwaktes
 • bespreking huidige problemen/vraag
 • oplossingen zoeken + plan van aanpak
 • actieplan kort(3), mid(3),lang(3)
 • bepalen van de grootste potentiëlen
 • evaluatiemoment
 • hotspots en focuspunten bepalen en in kaart brengen
 • voorstel van aanpassingen (max 2)
 • evaluatiemoment
 • + 15 dagen voor uitwerking ter plaatse met behulp van personeel en externen indien nodig
 • coaching medewerkers
 • evaluatiemoment
 • BONUS : retroplanning commerciële kalender (1 jaar)
 • intakegesprek
 • analyse winkel layout
 • verslag met 3 sterktes en 3 zwaktes
 • bespreking huidige problemen/vraag
 • oplossingen zoeken + plan van aanpak
 • actieplan kort (3), mid (3),lang (3)
 • bepalen van de grootste potentiëlen
 • evaluatiemoment
 • hotspots en focuspunten bepalen en in kaart brengen
 • voorstel van aanpassingen
 • evaluatiemoment
 • detailplanning van de aanpassingen
 • evaluatiemoment
 • + 15 dagen voor uitwerking ter plaatse met behulp van personeel en externen indien nodig
 • coaching medewerkers
 • evaluatiemoment
 • BONUS : retroplanning commerciële kalender(1jaar)
 • intakegesprek
 • analyse winkel layout
 • verslag met 3 sterktes en 3 zwaktes
 • bespreking huidige problemen/vraag
 • oplossingen zoeken + plan van aanpak
 • actieplan kort(3), mid(3),lang(3)
 • bepalen van de grootste potentiëlen
 • evaluatiemoment
 • hotspots en focuspunten bepalen en in kaart brengen
 • voorstel van aanpassingen (max 2)
 • evaluatiemoment
 • detailplanning van de aanpassingen
 • evaluatiemoment
 • + 15 dagen voor uitwerking ter plaatse met behulp van personeel en externen indien nodig
 • evaluatiemoment
 • coaching medewerkers
 • evaluatiemoment
 • BONUS : retroplanning commerciële kalender (1 jaar)